Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Η Ελλάδα στο Διεθνή Τύπο, 26/7 - 1/8

Εκμεταλλευόμενη την υπηρεσία του PressDisplay, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας σε συνεργασία με το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου (στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης) ενημερώνεται καθημερινά μέσα από τις καταχωρήσεις διεθνών εφημερίδων για θέματα που αφορούν την Ελλάδα και σας μεταφέρει τα κυριότερα σημεία τους, σε εβδομαδιαία βάση, με παράλληλη παραπομπή στον τίτλο και την εφημερίδα.

 

PressDisplay Η Ελλάδα στο Διεθνή Τύπο 26/7 - 1/8