Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αίτημα για επισκευές

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αίτημα προς Υπουργείο Παιδείας για Επισκευές εντός του κτιρίου

Επισυνάπτεται κείμενο που εστάλη προς το ΥΠΑΙΘΠΑ και το ΔΙΕΦΕΣ και κοινοποιήθηκε στους Βουλευτές και Περιφερειάρχη Κέρκυρας καθώς και στην 21η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας.

Αίτημα για Επισκευές