Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας -Απογραφή

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Πραγματοποίηση Απογραφής άνω Ορόφου

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας θα παραμείνει κλειστή για το κοινό από τις 4/2/2013 έως και τις 8/2/2013 για να πραγματοποιήσει απογραφή στον πάνω όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται.

Από τη Δ/νση