Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Συνεργασία Βιβλιοθήκης με τοπικές Βιβλιοθήκες Κέρκυρας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Πρόταση συνεργασίας Βιβλιοθήκης Κέρκυρας με Τοπικές Βιβλιοθήκες Νομού και Παξών

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας εγκαινιάζει μια νέα προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ αυτής και των Πολιτιστικών Συλλόγων του νησιού της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαποντίων Νήσων.

Στα πλαίσια αυτής της Συνεργασίας, επιθυμία είναι η υποστήριξη των τοπικών Βιβλιοθηκών των χωριών και άλλων φορέων στους τομείς της τεχνογνωσίας και της παροχής χώρου για την δημιουργία Εκδηλώσεων.

Η αδυναμία από πλευράς Δήμου Κέρκυρας να υποστηρίξει τη δράση μιας και δε διαθέτει λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας με τους πολιτιστικούς φορείς, οδήγησε την Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας στη λύση του να στείλει την επιστολή που επισυνάπτεται και στο παρόν άρθρο και που απευθύνεται σε Πολιτιστικούς Φορείς σε όλο το νησί.

Θερμή παράκληση είναι η διάχυση αυτής της προσπάθειας ώστε σταδιακά και μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2013 να έχουν όλοι λάβει την πρόσκληση και να αποστείλουν στη Βιβλιοθήκη μας τα στοιχεία επικοινωνίας.

Το Δίκτυο Βιβλιοθηκών Κέρκυρας αποσκοπεί στην καλύτερη και πληρέστερη παροχή υπηρεσιών προς τους Πολίτες του νησιού μας, εγκαινιάζοντας στην πράξη τον διαδανισμό και τον εμπλουτισμό των Συλλογών που η καθεμία διαθέτει.

Πρόσκληση