Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Απάντηση Υπουργού ΠΑΙΘΠΑ στην Βουλευτή Κέρκυρας κ. Γκερέκου

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Απάντηση Υπουργού ΠΑΙΘΠΑ στην Βουλευτή Κέρκυρας σχετικά με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Τον Οκτώβριο του 2012 είχε σταλεί κείμενο προς όλη την Πολιτική και Πολιτειακή Ηγεσία της Κέρκυρας και το Υπουρείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τα προβλήματα της Κέρκυρας. Βάση αυτού του κειμένου η Βουλευτής Κέρκυρας κ. Γκερέκου πέβαλε ερώτηση στην Βουλή προς τον Υπουργό ΠΑΙΘΠΑ. Σήμερα, 16/1/2013 λάβαμε την απάντηση και την κοινοποιούμε. Να σημειωθεί πως βάση του ΑΔΑ που αναφέρεται στο κείμενο, η Βιβλιοθήκη δεν θα έπαιρνε καθόλου χρήματα αλλά αντίθετα τα 50.000€ θα κατευθύνονταν προς άλλη υπηρεσία. Μετά από πιέσεις πήραμε αντίστοιχα άλλα 50.000€ εμείς σαν Βιβλιοθήκη για να προχωρήσουμε στο έργο αντικατάστασης των παραθύρων.

Απάντηση