Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αίτημα προς Δήμο Κέρκυρας τμήμα Πολιτιστικών

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αίτημα για παροχή στοιχείων Πολιτιστικών Φορέων νήσου Κέρκυρας

Με την επισυναπτόμενη επιστολή, ζητάμε από το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Κέρκυρας να μας παράσχει λίστα με τους πολιτιστικούς φορείς του νησιού ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τις Τοπικές Βιβλιοθήκες και να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε παρέχοντας τεχνογνωσία, επιτρέποντας τον διαδανισμό και ανταλλάσοντας τίτλους βιβλίων που υπάρχουν στην κατοχή της καθεμιάς ώστε να παράσχουμε πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο κοινό της Κέρκυρας

Αίτημα