Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αίτημα προς Βιβλιοθήκη Βουλής για Ψηφιοποίηση Επτανησιακών Εφημερίδων

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αίτημα για Ψηφιοποίηση Επτανησιακών Εφημερίδων και δημιουργία αποκλειστικής σύνδεσης με την πανελλήνια βάση Ψηφιοποιημένων Εφημερίδων Ελλάδος

Με την επισυναπτόμενη επιστολή, ζητάμε από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων να αναλάβει τη διαδικασία Ψηφιοποίησης των Επτανησιακών Εφημερίδων και μέσω στατικής IP να μας επιτρέψει να έχουμε πρόσβαση στην βάση δεδομένων των Ελληνικών Εφημερίδων

Αίτημα