Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αίτημα Χρηματοδότησης από ΠΔΕ ΥΠΑΙΘΠΑ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αίτημα για χορήγηση κονδυλίων για αγορά συστήματος Ψηφιοποίησης, για αγορά Βιβλίων και για Βιβλιοδεσία

Επισυνάπτεται αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με το οποίο ζητάμε την χρηματοδότηση για συγκεκριμένες δράσεις.

Αίτημα