Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αίτημα προς Εφορεία Αρχαιοτήτων

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αίτημα ΕΒΑ για συνυποβολή αιτήματος για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Στις 16/1/2013 προωθήσαμε το παρακάτω αίτημα προς την 21η Εφορεία Αρχαιοτήτων για να ξεκινήσουμε διαδικασίες για επισκευή στον προμαχώνα που εφάπτεται με την Βιβλιοθήκη και που δημιουργεί πρόβλημα στο κτίριο καθώς και με το εσωτερικό του κτιρίου.

Αίτημα