Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αιτήματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αίτημα Χρηματοδότησης από προγράμματα ΕΣΠΑ μέσω της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κέρκυρας

Στις 15/1/2013 εστάλη στον Περιφερειάρχη και την πολιτική ηγεσία του Δήμου Κέρκυρας η επισυναπτόμενη επιστολή ζητώντας τη συνδρομή τους για την αντιμετώπιση των τόσο σοβαρών προβλημάτων της Βιβλιοθήκης μας.

Αίτημα