Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Παρτιτούρες

Κατάθεση Παρτιτούρων στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας θέλοντας να εμπλουτίσει και να διευρύνει την Επτανησιακή Συλλογή, καλεί την Κερκυραϊκή Κοινότητα να καταθέσει σε έντυπη,  ψηφιακή και πολυμεσική μορφή αντίτυπα ή πρωτότυπα από παρτιτούρες - μουσικά κομμάτια - τα οποία έχουν δημιουργήσει ή τα οποία βρίσκονται στην συλλογή τους και αφορά Κερκυραίους Δημιουργούς - Μουσικοσυνθέτες.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Πρόσκληση