Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Λειτουργία Βιβλιοθήκης

dikeivi

Σας ενημερώνουμε ότι από 6 Νοεμβρίου 2021, και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021), Έκτακτα μέτρα προστασίας
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,

Η είσοδος στη Βιβλιοθήκη επιτρέπεται με την επίδειξη:

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ RAPID TEST (48 ωρών) ή
ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ PCR (72 ωρών)
2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ

Οι ανήλικοι από 4 έως και 17 ετών, μπορούν να επιδεικνύουν εναλλακτικά βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test έως και 24 ωρών).

Τα υπόλοιπα μέτρα λειτουργίας της Βιβλιοθήκης εξακολουθούν να είναι σε ισχύ.