Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Εμφάνιση # 
Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας -Απογραφή
Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Συνεργασία Βιβλιοθήκης με τοπικές Βιβλιοθήκες Κέρκυρας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Απάντηση Υπουργού ΠΑΙΘΠΑ στην Βουλευτή Κέρκυρας κ. Γκερέκου
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αίτημα προς Δήμο Κέρκυρας τμήμα Πολιτιστικών
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αίτημα προς Βιβλιοθήκη Βουλής για Ψηφιοποίηση Επτανησιακών Εφημερίδων
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αίτημα Χρηματοδότησης από ΠΔΕ ΥΠΑΙΘΠΑ
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αίτημα προς Εφορεία Αρχαιοτήτων
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αιτήματα Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Πρόσκληση κατάθεσης Βιβλίων Επτανησιακά
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Οι παράλληλες ζωές ενός ποιήματος: Ποιηματουργήματα