Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αίθουσα Πληροφορικής

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, διαθέτει, για το κοινό της Κέρκυρας, αίθουσα Υπολογιστών άρτια εξοπλισμένη, με πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις συλλογές τόσο της Βιβλιοθήκης της Κέρκυρας όσο και των άλλων Δημόσιων Βιβλιοθηκών. Υπάρχει επίσης υποδομή για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Για την πρόσβαση στο χώρο της αίθουσας Υπολογιστών, προϋπόθεση είναι ο χρήστης υπολογιστών να έχει στην κατοχή του Κάρτα Μέλους της Βιβλιοθήκης.