Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu[at]gmail.com

Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Επικοινωνία

 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο

Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email: plicorfu[@]gmail.com