Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Εκδήλωση 6/03/2013

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης  - ΑΔΕΔΥ

Το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης σας προσκαλεί στην Ημ,ερίδα που διοργανώνει με θέμα "Οι εργαζόμενες γυναίκες του δημόσιου τομέα στο επίκεντρο  της λήψης αποφάσεων" την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 και ώρα 17:30 στην Κέρκυρα στο χώρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας (Αγγλικοί Στρατώνες Παλαιό Φρούριο).

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης