Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Οικονομικών Προσφορών για Προμήθεια Βιβλίων Βάσει Καταλόγου

hours

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Οικονομικών Προσφορών
για Προμήθεια Βιβλίων Βάσει Καταλόγου

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών
για την Προμήθεια Βιβλίων για τον εμπλουτισμό των συλλογών της μέσω Απευθείας Ανάθεσης.

Την Πρόσκληση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ