Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

"The Ebb" & "The Raven Witch of Corfu", με τη συγγραφέα ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΟΣΧΟΥΔΗ

moschoudi

 

On-line παρακολούθηση: https://bit.ly/3fsCbNM

Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/8yxwfciQY11yFUwK9