Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Νέα στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Παναγιώτη Ποταγού

 

mamalos 1

Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/4FXC4E4kGKF5KpN47
On-line παρακολούθηση: https://bit.ly/3fsCbNM