Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Εργαστήριο Wikipedia

 

Εργαστήριο Wikipedia

Μεγάλη Τρίτη, 12:00 – 13.30 μ.μ.

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική  Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, στο  πλαίσιο λειτουργίας του  Corfu Tech Lab, και σε συνεργασία με τοWikimediaCUGGreeceδιοργανώνει ένα “Εργαστήριο Wikipedia, μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Το εργαστήριο περιλαμβάνει γενική επισκόπηση των πληροφοριακών πόρων και παραδείγματα έργων, στη βάση συνεργασίας της Wikipedia με Βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους.

 

Στόχοι εργαστηρίου:

ü  η προβολή των πληροφοριακών πόρων μιας Βιβλιοθήκης

ü  η διδασκαλία δεξιοτήτων και

ü  η εμπλοκή των κοινοτήτων - εξωστρέφεια.

 

Περιεχόμενο εργαστηρίου:

ü  δημιουργία και επεξεργασία λημμάτων στη Wikipedia

ü  έλεγχος ορθότητας

ü  τρόποι αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών

ü  χρήση πολυμέσων από τη Wikipedia και τα Wikimedia Commons

ü  εισαγωγή στα Wikidata και τις δυνατότητές τους.

 

Αποστολή της  Wikipedia είναι η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πληθυσμιακών κοινοτήτων στη γνώση και στην πληροφορία.  Η ίδια αποτελεί ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για έρευνα και μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη για την απόκτηση γρήγορης και εύλογα προσιτής επισκόπησης ενός συγκεκριμένου θέματος. Μπορεί να είναι εξαιρετικά λεπτομερής και ολοκληρωμένη, ιδιαίτερα σε θέματα όπως η τεχνολογία και η επιστήμη

 

Απώτερος στόχος της Wikipedia είναι η εθελοντική συμμετοχή Βιβλιοθηκών και βιβλιοθηκονόμων στο έργο της. Οι μεν βιβλιοθηκονόμοι, ως εξασκημένοι ερευνητές, με εμπειρία στη συγκομιδή και την επεξεργασία πληροφοριών, μπορούν να αποδειχθούν εξαίρετοι συντάκτες της Wikipedia· οι δε Βιβλιοθήκες μπορούν να επωφεληθούν και να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία της Wikipedia και των “αδελφικών εγχειρημάτων” [Wikidata, Wikimedia Commons, Wikisource κ.ά.] για την κάλυψη βιβλιοθηκονομικών αναγκών (βιβλιογραφικά μεταδεδομένα, αρχεία καθιερωμένων ονομάτων).

 

Σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία του σχήματος Wikipedia – Βιβλιοθήκες – Βιβλιοθηκονόμοι προωθεί την εξωστρέφεια, υποστηρίζει την ανταλλαγή γνώσεων και εξελίσσει την πρόσβαση στο προς έρευνα πληροφοριακό υλικό.

Ομιλητές:

Μαγιολαδίτης Μάριος

Εκπαιδευτικός, Υπ. Διδάκτορας στην Ασφάλεια Υπ. Συστημάτων, Υπεύθυνος Corfu Tech Lab

Σταμπουλής Κωνσταντίνος

Διαχειριστής και Συντάκτης της Ελληνικής Wikipedia, Μέλος τουWikimediaCUGGreece


Η παρακολούθηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του υπερσυνδέσμουτης ΔΗ.ΚΕ.Ι.ΒΙ. Κέρκυρας

“Public Library’s Personal Room”: https://meetingsemea3.webex.com/meet/plicorfu

Δηλώσεις συμμετοχής:https://forms.gle/vfrjmxexufvASfbx7

 


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF