Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Εγγραμματισμός ενηλίκων στην Ψηφιακή εποχή. Το χάσμα της Διαγενεακής επικοινωνίας

«Εγγραμματισμός ενηλίκων στην Ψηφιακή εποχή. Το χάσμα της Διαγενεακής επικοινωνίας».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας στο Παλαιό Φρούριο, την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 και ώρα 7:30΄ μ.μ.

Ο τρόπος που ζούμε, εργαζόμαστε, επικοινωνούμε και σκεπτόμαστε έχει πλέον αλλάξει στην ψηφιακή εποχή και επηρεάζεται άμεσα από τις ραγδαίες εξελίξεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Για να αντεπεξέλθουμε σ’ όλες αυτές τις αλλαγές είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε τις ικανότητες εκείνες που θα μας βοηθήσουν να προσαρμοστούμε στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ο ψηφιακός εγγραμματισμός των ενηλίκων αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα του 21ου αιώνα και αναφέρεται στην κατανόηση και αξιοποίηση ενός υπερσυνδεδεμένου κόσμου, μέσω των νέων ψηφιακών εργαλείων και διαδικτυακών υπηρεσιών που διευκολύνουν τη ζωή μας.

Ποια όμως είναι η συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας και της οπτικοακουστικής έκφρασης στην καλλιέργεια της αισθητικής και πολιτισμικής συνείδησης των νέων, ειδικότερα όταν αλληλεπιδρούν με άτομα της τρίτης ηλικίας;

Η κυριαρχία της ψηφιακής εικόνας στον σύγχρονο πολιτισμό μάς αναγκάζει να αποδεχθούμε την κυριαρχία νέων “έξυπνων” συσκευών. Η μάθηση σ’ όλα τα στάδια της ζωής παρέχει στους ενήλικες τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να παραμένουν ενεργοί στην κοινωνία και ενδυναμώνει τη συνεισφορά τους στις νεότερες γενιές. Η διαγενεακή μάθηση (intergenerational learning) είναι μια μορφή δια βίου μάθησης που περιλαμβάνει την αμφίδρομη μεταφορά γνώσης - από τη μια γενιά στην άλλη - άτυπα, αυτοκατευθυνόμενα και συνήθως χωρίς σχεδιασμό που προάγει την αλληλεπίδραση, την αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων, την κατανόηση και τον σεβασμό μεταξύ των γενεών.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF