Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu[at]gmail.com

Δράσεις με τη Μαρία Δασκαλάκη 30 και 31 Μαρτίου 2017

Draseis Daskalaki