Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα « Ιστορίες» Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 4 - 15 Απρίλη 2016

Η Βιβλιοθήκη διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα από τις 4 έως τις 15 Απρίλη, αφιερωμένη στα Ανθώπινα Δικαιώματα.