Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Νέα προγράμματα ρομποτικής Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος “Εκπαίδευση STEM” του μήνες Αύγουστο - Σεπτέμβρη 2017 θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα εργαστήρια:

Ημερομηνία – Ώρα

Πρόγραμμα – Ηλικία

Πέμπτη - 3 Αυγούστου 2017

10:00 – 12:00

“Δημιουργώ και προγραμματίζω ρομπότ με Lego Mindstorms”

Για παιδιά που τέλειωσαν την Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού

Παρασκευή - 4 Αυγούστου 2017

10:00 – 12:00

“Κατασκευάζω ηλεκτρονικά κυκλώματα με Arduino”

Για παιδιά που τέλειωσαν την Β’ και Γ’ τάξη Γυμνασίου και Α’ και Β’ τάξη Λυκείου

Τρίτη - 8 Αυγούστου 2017

10:00 – 12:00

“Δημιουργώ και προγραμματίζω ρομπότ με Lego Mindstorms”

Για παιδιά που τέλειωσαν την Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού

Τετάρτη - 9 Αυγούστου 2017

10:00 – 12:00

“Το πρώτο μου πρόγραμμα σε App Inventor”

Για παιδιά που τέλειωσαν την Α’, Β’ και Γ’ τάξη Γυμνασίου και Α’ Λυκείου

Τετάρτη - 16 Αυγούστου 2017

10:00 – 12:00

“Κατασκευάζω ηλεκτρονικά κυκλώματα με Arduino”

Για παιδιά που τέλειωσαν την Β’ και Γ’ τάξη Γυμνασίου και Α’ και Β’ τάξη Λυκείου

Πέμπτη - 17 Αυγούστου 2017

10:00 – 12:00

“Εισαγωγή στον προγραμματισμό με Python”

Για παιδιά που τέλειωσαν την Γ’ Γυμνασίου και Α’ και Β΄ Λυκείου

Τρίτη -22 Αυγούστου 2017

10:00 – 12:00

“Υλοποίηση αλγορίθμων σε Python”

Για παιδιά που τέλειωσαν την Γ’ Γυμνασίου και Α’ και Β΄ Λυκείου

Τετάρτη -23 Αυγούστου 2017

10:00 – 12:00

“Lego Education - Αισθητήρες, ενέργεια και ηλ. κυκλώματα”

Για παιδιά που τέλειωσαν την Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού

Πέμπτη - 31 Αυγούστου 2017

10:00 – 12:00

“Wikipedia - Η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια”

Για παιδιά που τέλειωσαν την Α’, Β’ και Γ’ τάξη Γυμνασίου και Α’ Λυκείου

Τετάρτη - 6 Σεπτεμβρίου 2017

10:00 – 12:00

Internet of things [Το ίντερνετ των πραγμάτων] - Arduino

Για παιδιά που τέλειωσαν την Α’, Β’ και Γ’ τάξη Γυμνασίου και Α’ Λυκείου

Πέμπτη - 7 Σεπτεμβρίου 2017

10:00 – 12:00

“Smart Cities [Έξυπνες Πόλεις] - App Inventor

Για παιδιά που τέλειωσαν την Α’, Β’ και Γ’ τάξη Γυμνασίου και Α’ Λυκείου

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευσης STEM» και τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό Μάριο Μαγιολαδίτη, την Αναστασία Λέφα, σε συνεργασία με την Ελένη Χριστοπούλου, υπεύθυνη του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.