Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Καλοκαιρινά εργαστήρια ρομποτικής

Ημερομηνία – Ώρα

Πρόγραμμα – Ηλικία

Πέμπτη - 22 Ιουνίου 2017

10:00 – 12:00

Παιχνίδι και Μάθηση με Εκπαιδευτική Ρομποτική

Για παιδιά που τέλειωσαν την Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού

Τρίτη - 27 Ιουνίου 2017

10:00 – 12:00

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Για παιδιά που τέλειωσαν την Α’, Β’ και Γ’ τάξη Γυμνασίου

Τετάρτη - 28 Ιουνίου 2017

10:00 – 12:00

Παιχνίδι και Μάθηση με Εκπαιδευτική Ρομποτική

Για παιδιά που τέλειωσαν την Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού

Πέμπτη - 29 Ιουνίου 2017

10:00 – 12:00

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Για παιδιά που τέλειωσαν την Α’, Β’ και Γ’ τάξη Γυμνασίου

Τρίτη - 4 Ιουλίου 2017

10:00 – 12:00

Παιχνίδι και Μάθηση με Εκπαιδευτική Ρομποτική

Για παιδιά που τέλειωσαν την Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού

Τετάρτη - 5 Ιουλίου 2017

10:00 – 12:00

Μπορώ και εγώ να προγραμματίσω!

Για παιδιά που τέλειωσαν την Α’ και Β’ τάξη Δημοτικού

Πέμπτη - 6 Ιουλίου 2017

10:00 – 12:00

Γράφω το Πρώτο μου Πρόγραμμα σε υπολογιστή

Για παιδιά που τέλειωσαν την Γ’ και Δ’ τάξη Δημοτικού

Τρίτη - 11 Ιουλίου 2017

10:00 – 12:00

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Για παιδιά που τέλειωσαν την Α’, Β’ και Γ’ τάξη Γυμνασίου

Τετάρτη - 12 Ιουλίου 2017

10:00 – 12:00

Γράφω το Πρώτο μου Πρόγραμμα σε υπολογιστή

Για παιδιά που τέλειωσαν την Γ’ και Δ’ τάξη Δημοτικού

Πέμπτη - 13 Ιουλίου 2017

10:00 – 12:00

Εισαγωγή στον Οπτικό Προγραμματισμό - Scratch

Για παιδιά που τέλειωσαν την Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού

Τρίτη - 18 Ιουλίου 2017

10:00 – 12:00

“Τι κάνει ένας τρισδιάστατος εκτυπωτής;

Για παιδιά που τέλειωσαν την Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού

Τετάρτη - 19 Ιουλίου 2017

10:00 – 12:00

Εισαγωγή στον Οπτικό Προγραμματισμό - Scratch

Για παιδιά που τέλειωσαν την Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού

Πέμπτη - 20 Ιουλίου 2017

10:00 – 12:00

Γράφω το Πρώτο μου Πρόγραμμα σε υπολογιστή

Για παιδιά που τέλειωσαν την Γ’ και Δ’ τάξη Δημοτικού

Τρίτη - 25 Ιουλίου 2017

10:00 – 12:00

Σχεδιάζω και Δημιουργώ – Τρισδιάστατη Εκτύπωση

Για παιδιά που τέλειωσαν την Α’, Β’ και Γ’ τάξη Γυμνασίου

Τετάρτη - 26 Ιουλίου 2017

10:00 – 12:00

“Τι κάνει ένας τρισδιάστατος εκτυπωτής;

Για παιδιά που τέλειωσαν την Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού

Πέμπτη - 27 Ιουλίου 2017

10:00 – 12:00

Σχεδιάζω και Δημιουργώ – Τρισδιάστατη Εκτύπωση

Για παιδιά που τέλειωσαν την Α’, Β’ και Γ’ τάξη Γυμνασίου