Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 4/3/2016

Ο περιφερειακός διαγωνισμός Ιονίων Νήσων αποτελεί τον προκριματικό για τον 2ο Πανελλήνιο διαγωνισμό εκπαιδευτικής Ρομποτικής που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 19 Μαρτίου 2016. Δείτε επίσης και το video https://www.youtube.com/watch?v=1A-LvnocAqA