Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu[at]gmail.com

Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Τοποθεσία

 

Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο,

491 00 Κέρκυρα

Τηλ.: 26610 38583, Fax:2661038195.

Email: