Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Συμβούλιο

Εφορευτικό Συμβούλιο Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας (ΦΕΚ 581/11-10-2018)

Πρόεδρος: Λέτσιος Βασίλειος του Νικολάου, Λέκτορας Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χρυσικόπουλος Αλέξανδρος του Σταματίου, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αντιπρόεδρος: Βλάχος-Πολίτης Ξενοφώντας του Ζηλήμωνα, Αρχιτέκτονας, Ιστορικός, Συνταξιούχος Δημοσίου

Τακτικό μέλος:   Βέργος Κωνσταντίνος-Ελευθέριος του Γεωργίου, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντής 2ου ΕΠΑΛ Κέρκυρας

Τακτικό μέλος:   Κλεόπας Ευριπίδης του Παντελή, Εκδότης, Συγγραφέας

Τακτικό μέλος:  Ζούμπος Γεώργιος του Στεφάνου, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντής 2ου ΓΕΛ Κέρκυρας

Αναπληρωματικό μέλος:   Σταθοπούλου Μαγδαληνή του Αθανασίου, Συνταξιούχος Νηπιαγωγός

Αναπληρωματικό μέλος:   Σαββανής Σπυρίδων του Παναγιώτη, Ιατρός

Αναπληρωματικό μέλος:   Χειμαριού Λυδία του Ευαγγέλου, Εκπαιδευτικός

 

Προσωπικό Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας

Διοικητικό προσωπικό:

1. Χρήστος Κουλουρίδης, Αν. Προϊστάμενος, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος.

2. Αικατερίνη Μεσημέρη, Διοικητική Υπάλληλος.

3. Γκόλφω Αλεξανδροπούλου, Διοικητική Υπάλληλος.

4. Σοφία Τσατσάνη, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

5. Κωνσταντίνος Δημητρίου, ΔΕ Οδηγών.

6. Άννα Κατσάνη, Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός.