Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Συμβούλιο

Εφορευτικό Συμβούλιο Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας (ΦΕΚ 581/11-10-2018)

Πρόεδρος: Λέτσιος Βασίλειος του Νικολάου, Λέκτορας Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χρυσικόπουλος Αλέξανδρος του Σταματίου, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αντιπρόεδρος: Καμονάχου Μαρία του Κωνσταντίνου, Ιστορικός, Αρχειονόμος

Αναπληρωματικός Αντιπρόεδρος:   Βλάχος-Πολίτης Ξενοφώντας του Ζηλήμωνα, Αρχιτέκτονας, Ιστορικός, Συνταξιούχος Δημοσίου

Τακτικό μέλος:   Βέργος Κωνσταντίνος-Ελευθέριος του Γεωργίου, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντής 2ου ΕΠΑΛ Κέρκυρας

Τακτικό μέλος:   Κλεόπας Ευριπίδης του Παντελή, Εκδότης, Συγγραφέας

Τακτικό μέλος:  Ζούμπος Γεώργιος του Στεφάνου, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντής 2ου ΓΕΛ Κέρκυρας

Αναπληρωματικό μέλος:   Σταθοπούλου Μαγδαληνή του Αθανασίου, Συνταξιούχος Νηπιαγωγός

Αναπληρωματικό μέλος:   Σαββανής Σπυρίδων του Παναγιώτη, Ιατρός

Αναπληρωματικό μέλος:   Χειμαριού Λυδία του Ευαγγέλου, Εκπαιδευτικός

 

Προσωπικό Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας

Διοικητικό προσωπικό:

1.  Άννα Κατσάνη του Στεφάνου, Προϊσταμένη Δ/νσης.

2.  Αικατερίνη Μεσημέρη του Δημητρίου, Διοικητικός Υπάλληλος.

3.  Γκόλφω Αλεξανδροπούλου του Νικολάου, Διοικητικός Υπάλληλος.

4.  Κωνσταντίνος Γκούσης  του Θεοδώρου, Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός.