Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Χρήστες

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να δανειστεί υλικό της Βιβλιοθήκης ή να κάνει χρήση του αναγνωστηρίου πρέπει να είναι μέλος της Βιβλιοθήκης. Για να γίνει κάποιος μέλος, πρέπει προηγουμένως να έχει συμπληρώσει δελτίο εγγραφής και να έχει εφοδιαστεί με κάρτα μέλους, την οποία και οφείλει να προσκομίζει πάντα στην υπηρεσία.

Σε καμία περίπτωση η εγγραφή οποιουδήποτε ως μέλους της Βιβλιοθήκης δε συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση. Η κάρτα μέλους εκδίδεται δωρεάν βάσει των στοιχείων ταυτότητας του χρήστη ή του κηδεμόνα του. Σε περίπτωση απώλειας μπορεί να οριστεί το ποσό που απαιτείται για την έκδοση νέας κάρτας.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δύο αναγνωστήρια της Βιβλιοθήκης που λειτουργούν και ως δανειστικό τμήμα καθώς επίσης στο παιδικό/εφηβικό τμήμα. Στα κλειστά βιβλιοστάσια και στις λοιπές αίθουσες μόνο κατόπιν συνοδείας υπαλλήλου της Βιβλιοθήκης.