Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αναγνωστήριο

Ο χώρος τον οποίο τα μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να χρησιμοποιούν για να κάνουν έρευνα και να διαβάζουν, αποτελείται από δύο αίθουσες. 

Ο σεβασμός του χώρου και του συμπολίτη μας που βρίσκεται μέσα σε αυτόν είναι απαραίτητη. Συγκεκριμένα:

Οι χρήστες οφείλουν να κάνουν ησυχία και να μιλούν χαμηλόφωνα, όταν κάνουν χρήση των αναγνωστηρίων της βιβλιοθήκης.

Απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό και η χρήση κινητών τηλεφώνων.

Οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας, όπου απαιτείται, (δανεισμός, έκδοση καρτών μέλους, αιτήσεις υλικού από κλειστά βιβλιοστάσια για χρήση στο αναγνωστήριο, χρήση INTERNET).

Οι χρήστες οφείλουν να υποβάλουν τα αιτήματά τους με σαφήνεια στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης και να συμμορφώνονται με τον κανονισμό.

Σε περίπτωση που κρίνουν ότι υπάρχει πρόβλημα ως προς την εξυπηρέτησή τους, απευθύνονται στον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης και σε καμία περίπτωση δε δημιουργούν διένεξη με το προσωπικό ή άλλους χρήστες.