Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας - Αμερικανική Γωνιά

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυραςaccorfu - Αμερικανική Γωνιά Κέρκυρας

Η Αμερικανική Γωνιά της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας εγκαινιάσθηκε τον Απρίλιο του 2005. Έκτοτε, και σε συνεργασία πάντα με το Μορφωτικό Τμήμα της Αμερικανικής Πρεσβείας πραγματοποιεί δράσεις και εδκηλώσεις τόσο εντός της Βιβλιοθήκης όσο και γενικότερα στην κοινωνία της Κέρκυρας.

Οι Αμερικανικές Γωνιές φιλοξενούνται σε έξι βιβλιοθήκες της Ελλάδος και αποτελούν λειτουργικό κομμάτι τους.
Λογοτεχνικά κυρίως βιβλία αλλά και πληροφοριακό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καθώς και προγράμματα και εκδηλώσεις για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση συνιστούν την προσφορά και τη λειτουργία μιας Αμερικανικής Γωνιάς.
Οι Αμερικανικές Γωνιές πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία του Μορφωτικού Τμήματος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και των παρακάτω βιβλιοθηκών: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, Βιβλιοθήκη Στέγης Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης " Κων/νος Μπένης", Βιβλιοθήκη Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.
Η βασική λειτουργία μιας Αμερικανικής Γωνιάς είναι να παρέχει πληροφόρηση για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ως Αμερικανική Γωνιά μπορεί να λειτουργεί και μόνο μια συλλογή βιβλίων στην αγγλική γλώσσα με θέμα τις ΗΠΑ.
Η συλλογή βιβλίων περιλαμβάνει τίτλους πληροφοριακώνv βιβλίων, λογοτεχνικών αλλά και εκδόσεις σχετικές με το περιβάλλον, την οικονομία και κυβερνητικές εκδόσεις.
Οι Αμερικανικές Γωνιές δίνουν πληροφορίες για τις ΗΠΑ μέσα από το Διαδίκτυο, βίντεο, CDs και CD-ROMs.
'Όλες οι Αμερικανικές Γωνιές στελεχώνονται με προσωπικό των φορέων που τις φιλοξενεί. Η πρόσβαση σε αυτές είναι ελεύθερη για κάθε πολίτη.
Το προσωπικό σε κάθε Αμερικανική Γωνιά είναι κατέχει την αγγλική γλώσσα και διαθέτει ικανότητες οργάνωσης εκδηλώσεων.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερες από 400 Αμερικανικές Γωνιές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο μενού Εκδηλώσεις -->Αμερικανική Γωνιά, καθώς και στην σελίδα της Βιβλιοθήκης στο Facebook, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις της Αμερικανικής Γωνιάς.